ADWOKAT TOMASZ ROMAŃCZYK

Adwokat Tomasz Romańczyk jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii ukończył w roku 2002. W latach 2002-2006 odbył aplikację adwokacką pod kierunkiem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu adwokata Grzegorza Janisławskiego. Zawód adwokata wykonuje w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Gwarantuje obsługę prawną w języku angielskim. W roku 2003 uczestniczył w specjalistycznym kursie języka angielskiego z zakresu biznesu, handlu i gospodarki, który ukończył egzaminem certyfikowanym przez Londyńską Izbę Przemysłu i Handlu (London Chamber of Commerce and Industry, LCCI).

Oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych (tworzenie, przekształcanie, łączenie, rozwiązywanie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych, obsługę prawną zgromadzeń wspólników, obrót udziałami).

Prowadzenie spraw:

 • cywilnych, w tym odszkodowawczych wszelkich rodzajów,
 • rodzinnych,
 • karnych,
 • karnych gospodarczych,
 • karnych wykonawczych.

 

 • Opinie prawne,
 • Umowy,
 • Windykacja należno¶ci,
 • Negocjacje,
 • Rokowania,
 • Reprezentacja przed s±dami (w tym również rejestrowymi)
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej