ADWOKAT TOMASZ ROMAŃCZYK

Adwokat Tomasz Romańczyk jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii ukończył w roku 2002. W latach 2002-2006 odbył aplikację adwokacką pod kierunkiem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu adwokata Grzegorza Janisławskiego. Zawód adwokata wykonuje w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej od 2006 r.
Gwarantuje obsługę prawną w języku angielskim. W roku 2003 uczestniczył w specjalistycznym kursie języka angielskiego z zakresu biznesu, handlu i gospodarki, który ukończył egzaminem certyfikowanym przez Londyńską Izbę Przemysłu i Handlu (London Chamber of Commerce and Industry, LCCI).

W swojej bogatej i różnorodnej praktyce zawodowej prowadzi:

 • kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego;
 • kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych (tworzenie, przekształcanie, łączenie, rozwiązywanie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, obsługę prawną zgromadzeń wspólników, obrót udziałami);
 • sprawy cywilne, w tym m.in.:
  • odszkodowawcze wszelkich rodzajów, w szczególności o zadośćuczynienie i odszkodowanie, dochodzenia roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu umów OC i AC, negocjacji umów ubezpieczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi (podmiotami gospodarczymi),
  • z zakresu prawa rzeczowego (prawo własności, użytkowanie wieczyste, zasiedzenie, użytkowanie, służebności, posiadanie, podziały do korzystania, obrót nieruchomościami),
  • z zakresu prawa zobowiązań (opiniowanie umów, sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń),
  • z zakresu prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, pomoc w sporządzaniu testamentów, stwierdzenie praw do spadku na podstawie ustawy lub testamentu, zachowek);
 • sprawy rodzinne, w szczególności o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, sprawy opiekuńcze, dotyczące władzy rodzicielskiej, ustanowienia rodziny zastępczej;
 • sprawy gospodarcze;
 • sprawy karne, w szczególności przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu), przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawy karne wykonawcze, w szczególności odroczenie i przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, warunkowego przedterminowe zwolnienie.

OFERTA:

 • Opinie prawne,
 • Umowy,
 • Windykacja należności,
 • Negocjacje,
 • Rokowania,
 • Reprezentacja przed sądami (w tym również rejestrowymi)
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej