ADWOKAT EMILIA ROMAŃCZYK

Adwokat Emilia Romańczyk jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii ukończyła w roku 2003. W latach 2004-2007 odbyła aplikację prokuratorską w Okręgu Wrocławskim. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku orzeczniczym w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Zawód adwokata wykonuje w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Prowadzi sprawy administracyjne przed wszystkimi organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi.

Kompleksowo prowadzi sprawy podatkowe w tym także z zakresu zabezpieczeń, ulg podatkowych, odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, zaliczeń, trybów nadzwyczajnych zaskarżania orzeczeń, a także spraw egzekucyjnych z zakresu podatków oraz należności ZUS.

Prowadzenie spraw:

 • sprawy cywilne
 • sprawy rodzinne
 • sprawy administracyjne
 • sprawy podatkowe
 • obsługa jednostek samorz±du terytorialnego

OFERTA:

 • Opinie prawne,
 • Umowy,
 • Windykacja należno¶ci,
 • Negocjacje,
 • Rokowania,
 • Reprezentacja przed s±dami (w tym również rejestrowymi)
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej