ADWOKAT EMILIA ROMAŃCZYK

Adwokat Emilia Romańczyk jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii ukończyła w roku 2003. W latach 2004-2007 odbyła aplikację prokuratorską w Okręgu Wrocławskim. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku orzeczniczym w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Zawód adwokata wykonuje w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej od 2009 r.

Prowadzi obsługę jednostek samorządu terytorialnego i spółek handlowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw:

 • rodzinnych (m.in. rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, ustalenie kontaktów, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej),
 • majątkowych (m.in. o zapłatę, roszczenia z umów),
 • spadkowych (m.in. stwierdzenie nabycia praw do spadku na podstawie ustawy lub testamentu, o zachowek),
 • administracyjnych (zarówno przed organami administracji publicznej, jak i sądami administracyjnymi),
 • pracowniczych (m.in. odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, roszczenia o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę - przywrócenie do pracy, odszkodowanie),
 • podatkowych (m.in. ulgi podatkowe, odpowiedzialność osób trzecich),
 • emerytalnych i rentowych.

OFERTA:

 • Opinie prawne,
 • Umowy,
 • Windykacja należności,
 • Negocjacje,
 • Rokowania,
 • Reprezentacja przed sądami (w tym również rejestrowymi)
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej