Opinie prawne

  Umowy

  Windykacja należności

  Negocjacje

  Rokowania

  Reprezentacja przed sądami
     (w tym również rejestrowymi)

  Reprezentacja przed organami
     administracji publicznej


Łączymy doświadczenie i nowoczesność. Gwarantujemy rzetelne, profesjonalne i szybkie wykonywanie usług. Oferujemy kompleksową obsługę zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy i opiniujemy umowy, prowadzimy windykację należności, negocjacje, rokowania, reprezentujemy strony przed sądami powszechnymi (w tym sądami rejestrowymi) oraz organami administracji publicznej.

Zgodnie z zasadami etyki i godności wykonywanego zawodu szczegółową ofertę przedstawiamy na wyraźne życzenie zainteresowanego. W tym celu prosimy o kontakt.

Adwokat Anna Romańczyk
Adwokat Emilia Romańczyk
Adwokat Tomasz Romańczyk

al. Wojska Polskiego 79/1
58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 643 10 10
fax +48 75 643 10 13
LOKALIZACJA


Filia w Bolesławcu
ul. Grunwaldzka 13
59-700 Bolesławiec
tel. 665 555 480
tel. 691 555 410